Vilkår

Forventninger til dig som er frivillig ReThinker:

Når du som frivillig ReThinker tager opgaver gennem platformen ReHelper, så indgår du i et fællesskab med andre frivillige og arrangører, hvor din hjælp er afgørende for eventet.

Frivilligorganisationen ReThinker er Aarhus’ største formidler af eventfrivillige, og derfor vi vil gerne sikre, at både frivillige, arrangører og samarbejdspartnere får den bedst mulige oplevelse.

Vi har ikke forventninger til, hvor meget du deltager eller hvor ofte, men vi forventer og planlægger ud fra, at du møder op, når du har meldt dig til en konkret opgave. Der kan dog være events, hvor der stilles krav om x antal vagter, og her må du gøre op med dig selv, om du er indstillet på dette.

Læs venligst om vores do's and dont's som frivillig ReThinker her:

Mødepligt, afbud og engagement:

 • Mød op til de opgaver som du tilmelder dig og vær engageret i deres udførelse

 • Kom til opgaverne i et positivt og godt humør

 • Du er vigtig - så bliv ikke væk! Af hensyn til arrangør og de øvrige frivillige forventer vi, at du kommer til tiden til din vagt, og at du bliver der til den slutter

 • Bliver du forhindret eller syg, så melder du afbud i så god tid som muligt – helst senest 72 timer før, for at kunne give pladsen videre

 • Hvis du helt udebliver fra din vagt uden afbud, så skal både frivilligkollegaer og arrangører arbejde mere. Det synes vi er dårlig stil. Derfor har vi valgt, at en udeblivelse uden afbud forinden fører til en advarsel. To udeblivelser medfører, at din profil bliver deaktiveret.

Respektfuld kommunikation:

 • Tag ansvar og vær aktiv i opgaveløsningen

 • Tal pænt til hinanden og løs udfordringer i en respektfuld tone

 • Læs de udsendte e-mails og nyhedsbreve, da disse udgør den primære kommunikationskanal

 • Kommunikér ærligt, respektfuldt og ligeværdigt

 • Hold dig opdateret på beskeder og vigtig information

 • Læs opgavebeskrivelser grundigt og vær indforstået med opgaven, når du tilmelder dig.

Fælles værdier og kultur:

 • Tag ansvar og vær aktiv i opgaveløsningen

 • Du er meget vigtig i forhold til at vi skaber positive, energifyldte oplevelser sammen

 • Vær åben og tolerant over for forskelligheder i køn, alder, kultur og sprog

 • Vær et positivt bidrag og en ressource for eventarrangørerne

 • Vær fleksibel og imødekommende over for opgaven, arrangører og publikum.

Praktiske Forholdsregler:

 • Alkoholpolitik: Som udgangspunkt er det ikke tilladt at drikke alkohol på vagterne. Kun i tilfælde, hvor arrangøren eksplicit tillader det - f.eks. skriftligt - må du drikke alkohol på din vagt. I så fald skal arrangørens anvisninger herfor følges

 • Respekter og følg arrangørens generelle anvisninger for god opførsel og tone

 • Du skal være indstillet på at være en holdspiller, der sammen med det øvrige hold skiftes til at tage både det sjove men også de mindre sjove opgaver og ikke tager længere pauser, end hvad der er aftalt

 • Vi forventer du som udgangspunkt er social og bidrager til frivilligfællesskabet – eks. ved at være imødekommende og opmærksom overfor de andre frivillige. Hvis du har brug for at trække dig og få lidt ekstra ro, så henvender du dig til arrangøren, frivilligkoordinator eller evt. holdleder. Du isolerer dig ikke bag telefonen eller høretelefoner etc., når du er på opgaven

 • Du holder dig opdateret om beskeder til dig og vigtig information på Rehelper. Du læser opgavebeskrivelsen grundigt og ind indforstået med opgaven, når du tilmelder dig. Du læser desuden mails stilet til dig fra Frivilligorganisationen ReThinker.

 • Du respekterer og følger arrangørens generelle anvisninger for god opførsel og god tone til eventet.

Du vurderer selv, hvad du kan være frivillig til Når du tilmelder dig en vagt, har arrangøren beskrevet hvilke krav, der stilles til den frivillige ift. den konkrete opgave. Det er op til dig som selv at vurdere, om du kan leve op til de krav.

Det kan være krav om sprogkunnen, fysisk formåen, personlig indstilling eller hvordan du forventes at samarbejde. Så læs kravene igennem og overvej, om det er noget du vil kunne leve op til.  Hvis du har et handicap eller andre fysiske eller mentale begrænsninger, beder vi dig selv vurdere inden du melder dig til, om en opgave er relevant og mulig at udføre for dig. Kulturens Frivillige screener ikke opgaver på vegne af frivillige.

Hvis det vurderes, at din formåen eller vurdering heraf ikke matcher med de opgaver, som formidles gennem Kulturens Frivillige, så kan det være grundlag for deaktivering af din profil.

Hvad siger loven om at være frivillig?

Når du er ude som frivillig, så udfører du frivilligt arbejde for den arrangør, der har udbudt den vagt, som du har taget. Det er arrangøren som er ansvarlig for, at din arbejdsopgave er forsvarlig, lovlig og tryg.

Der er forskellige regler for frivilliges arbejdstid, alt efter om du er på dagpenge, kontanthjælp, efterløn eller andre ydelser. Du skal selv afklare med din a-kasse eller kommune, hvilke regler der gælder i netop din situation.

I dansk lovgivning er der næsten de samme regler for frivilligt arbejde som for lønnet arbejde. Dette har konsekvenser for, hvad man må som international borger. De fleste må gerne arbejde som frivillige, men det afhænger af, hvor man stammer fra, og på hvilket grundlag man opholder sig i Danmark - om man er EU-borger, på opholdstilladelse etc. Du kan kontakte https://uim.dk/siri for mere information.